Ανακοίνωση σύγκλισης της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

Ανακοίνωση σύγκλισης της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΤΜ, κ. Α. Γεωργόπουλος καλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή, την Πέμπτη 20/12 στις 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Τοπογραφίας.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ