ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Τομέων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π. για το ακαδ. έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής, εκλέχθησαν οι ακόλουθοι:

  • Τομέας Τοπογραφίας
    Χρυσή Πότσιου, Καθηγήτρια
  • Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης
    Ιωάννα Σπυροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ