ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης Γ.Σ. 09-09-2021 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams ΣΑΤΜ-ΜΓ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης Γ.Σ. 09-09-2021 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams ΣΑΤΜ-ΜΓ