Γενικές Ανακοινώσεις

 

 

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ Covid-19 21 Οκτωβρίου 2021
e-shop ΕΜΠ 11 Οκτωβρίου 2021
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 10 Οκτωβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 09 Οκτωβρίου 2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 09 Οκτωβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 04 Οκτωβρίου 2021
Εργασίες εγκατάστασης/αναβάθμισης του νέου δικτυακού εξοπλισμού, στους κόμβους του δικτύου δεδομένων στo ΚΤΗΡΙΟ 03 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ των Τοπογράφων Μηχανικών. 30 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση της γενικής συνέλευσης ΣΑΤΜ-ΜΓ για τη μετάβαση της λειτουργίας του ΕΜΠ και της ΣΑΤΜ-ΜΓ σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία υπό συνθήκες πανδημίας κατά το Χ.Ε. του ακαδ. έτους 2021-2022 29 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης Γ.Σ. 29-09-2021 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams ΣΑΤΜ-ΜΓ 26 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση για διάλεξη ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία» (αριθμ. 52531, ΦΕΚ 107/25.01.2021, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ 22 Σεπτεμβρίου 2021