Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδ. έτος 2017-2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας (pdf)

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής (pdf)