ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Καλούνται, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής, να καταθέσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018), από τη Δευτέρα 2.09.2019 έως και την Παρασκευή 13.09.2019, στη Γραμματεία της Σχολής.

Η αίτηση εγγραφής (δείτε εδώ) θα συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Προόδου της Τ.Σ.Ε.  για τη Διδακτορική Διατριβή.

 Αθήνα, 26.07.2019

Από τη Γραμματεία της Σ.Α.Τ.Μ.