Πρόγραμμα εξετάσεων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017

Πρόγραμμα εξετάσεων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017

Υποψήφιοι από ΑΕΙ & ΤΕΙ

Υποψήφιοι από ΓΥΣ

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψηφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο ετων εξετάσεων μία ώρα νωρίτερα. Τις  υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχοντια μισή ώρα νωρίτερα.