Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την διεκδίκηση του βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" μέχρι την 5η Οκτωβριου 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την διεκδίκηση του βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" μέχρι την 5η Οκτωβριου 2017