Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου για την επίδοση βραβείων "ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973" και " ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ" έτους 2017

Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου για την επίδοση βραβείων "ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973" και " ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ" έτους 2017