Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Μεταβολής
Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για τη βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2016-2017 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 26 Φεβρουαρίου 2019
Προκήρυξη Υποτροφιών απο το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών, για Μεταπτυχιακές Σπουδές 21 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Βραβείου απο το κληροδότημα "Δ. ΘΩΜΑΪΔΗ" σε πρωτεύσαντες φοιτητές, για το ακαδ. έτος 2018-2019 12 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου για τη χορήγηση της Υποτροφίας Κρητικού ακαδ. έτους 2016-2017 17 Δεκεμβρίου 2018
Διάφορες Υποτροφίες 17 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για την οικονομική υποστήριξη συμμετοχής τελειοφοίτων σε συνέδρια έτους 2017 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 23 Οκτωβρίου 2018
Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2019-2020 19 Οκτωβρίου 2018
Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας 19 Οκτωβρίου 2018
Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων Εστίας Ναυτικών, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 09 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΕΜΠ 21 Σεπτεμβρίου 2018