Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Τροποποίησης
Συνάντηση για το μάθημα του 8ου εξαμήνου "Μεγάλες Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας" στις 24/03/2017 21 Μαρτίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 6ου εξαμ."ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΙ" 21 Μαρτίου 2017
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2016-2017 09 Μαρτίου 2017
Αναπληρωση μαθήματος 2ου εξαμήνου "Χαρτογραφία Ι" στις 10/3/2017 07 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση για την έκτακτη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2016-2017 02 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση για τη δήλωση των μαθημάτων "Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση" & "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις-Χαράξεις", στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών 02 Μαρτίου 2017
Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 24 Φεβρουαρίου 2017
Αλλαγή αιθουσών διδασκαλίων των μαθημάτων του 8ου εξαμήνου "Εγγειοβελτιωτικα Έργα" & "Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση" για το ακαδ. 2016-2017 23 Φεβρουαρίου 2017
Αναβολή μαθήματος Αγγλικής Γλώσσας 4ου Εξαμήνου στις 24/2/2017 23 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκποπηση του 8ου εξαμήνου 22 Φεβρουαρίου 2017