Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος "Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας" στην διπλή εξεταστική περίοδο Ιουνίου, ακαδ. έτους 2017-2018

Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος "Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας" στην διπλή εξεταστική περίοδο Ιουνίου, ακαδ. έτους 2017-2018

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω ανακοίνωση υπάρχει στα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ", στην 3η ορθή επαν. με τις αλλαγές στις 07/06/2018