ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής στη συνεδρίαση 17/12/2021 αποφάσισε ότι οι φοιτητές της Σχολής που:

- «…περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών…..» (άρθρο 31 του  Ν. 4452/2017) και

- οφείλουν έως πέντε (5) μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος,

μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν στην επί πτυχίω εξεταστική, περιόδου Φεβρουαρίου 2022. Τα μαθήματα αυτά πρέπει απαραιτήτως να έχουν δηλωθεί σε περίοδο εγγραφών κατά το παρελθόν.

Η περίοδος που θα δέχεται το σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών τις δηλώσεις μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική του Φεβρουαρίου 2022, θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση το επόμενο διάστημα.

Αθήνα, 23/12/2021

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ