ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές της Σχολής μας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4452/2017 που «...περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.....», να δηλώσουν τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλή εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2021-2022, τα οποία έχουν απαραιτήτως δηλώσει σε περίοδο εγγραφών κατά το παρελθόν και οφείλουν έως πέντε (5) μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος.

Το σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών, που αφορά τις δηλώσεις μαθημάτων Χ.Ε. για τη διπλή εξεταστική (επί πτυχίω), θα παραμείνει ανοιχτό από:

Τρίτη 11/01/2022 έως και την Παρασκευή 21/01/2022

Η δήλωση μαθημάτων αφορά ΜΟΝΟ τους επί πτυχίω φοιτητές, δηλαδή τους φοιτητές που έχουν γραφτεί τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν στο 9ο ή 10ο εξάμηνο και οφείλουν έως πέντε (5) μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος.

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στη διπλή εξεταστική, καλούνται να δηλώσουν τα προς εξέταση μαθήματα μέσω του συστήματος των ηλεκτρονικών εγγραφών:

  http://www.central.ntua.gr/registrations/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στην επι πτυχίω εξεταστική, θα έχουν μόνο οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και δηλώσουν εαρινά μαθήματα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσω του συστήματος.