Μέλη ΔΕΠ

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Άγα Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Έργων Υπο­δο­μής και Αγροτ­ικής Ανάπτυξης +30 210 772 2616
Αντωνίου Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2783
Αραμπατζή Ορθοδοξία Λέκτορας Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2740
Αργιαλάς Δημήτριος Καθηγητής Τομεά Τοπογραφίας +30 210 772 2595 - 2597
Βεσκούκης Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Τομεά Τοπογραφίας +30 210 772 1688
Βλαστός Αθανάσιος Καθηγητής Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2630 - 2634
Γεωργόπουλος Ανδρέας Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2675
Γεωργόπουλος Γεώργιος Λέκτορας Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2729
Γιακουμάκης Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Εργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2601
Γκίκας Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομεά Τοπογραφίας +30 210 772 3566
Δεληκαράογλου Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2617 - 4269 - 4457
Δημοπούλου Ευτέρπη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2679
Δουκάκης Ευστράτιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2707
Δουλάμης Αναστάσιος Λέκτορας Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2676
Δουλάμης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2678
Ιωαννίδης Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2686
Κάβουρας Μαρίνος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2731
Καραθανάση Βασιλεία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2695 - 2600 - 2596
Καράντζαλος Κωνσταντίνος Λέκτορας Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 1673
Καρράς Γεώργιος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2685
Καττής Μαρίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 4404 - 2768 - 2622 - 2605
Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 3984
Κόκλα Μαργαρίτα Λέκτορας Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2637
Κορακίτης Ρωμύλος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2723
Λάμπρου Ευαγγελία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2737 - 2609 - 1984
Μαντόγλου Αριστοτέλης Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2763
Μήλας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2656 - 4265
Νάκος Βύρωνας Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2733
Ναλμπάντης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Εργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2713
Πανταζής Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομεά Τοπογραφίας +30 210 772 3231 - 3772 - 2696
Παπαδοπούλου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 4175
Παραδείσης Δημήτριος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2666
Πότσιου Χρυσή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2688
Σαγιάς Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2603
Σακελλαρίου Μιχαήλ Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2621 - 2611
Σπυροπούλου Ιωάννα Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2778
Σταθάς Δημοσθένης Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2738
Στρατηγέα Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2672
Τελειώνη Ελισάβετ Λέκτορας Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2726
Τσακίρη Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2735
Τσακίρης Γεώργιος Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2700 - 2631 - 2649 - 4064
Τσιχριντζής Βασίλειος Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2620
Τσούλος Λύσανδρος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2730
Φώτης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2635
Ψαριανός Βασίλειος Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2628