Έρευνα στο Εργαστηρίο Γεωγραφίας

 Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Γεωγραφίας επικεντρώνεται σε ένα εύρος θεμάτων που αντικατοπτρίζουν τις περιοχές ενδιαφέροντος των μελών του και υλοποιείται μέσα από ερευνητικά προγράμματα και το σχετικό δημοσιευμένο έργο των μελών του.

Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται: