Εργαστήρια Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Γεωγραφίας
Δ/ντης: Καθηγητής Γ. Φώτης

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Δ/ντης: Καθηγήτρια Μ. Παπαδοπούλου