Προσωπικό Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Καθηγητές: Α. Μαντόγλου, Β. Τσιχριντζής, Β. Ψαριανός
Αναπληρωτές Καθηγητές: Σ. Γιακουμάκης, Μ. Καττής, Ι. Ναλμπάντης,
Επίκουροι Καθηγητές: Ε. ΆγαΚ. Κεπαπτσόγλου, Ι. Σπυροπούλου

Ε.ΔΙ.Π.
Χ. Βαγγέλης, Π. Ψαρρόπουλος

Ι.Δ.Α.Χ.
Π. Κώτση

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Ι. Αρμούτη, Δ. Γκότσης, Δ. Κάτσαρης, Α. Καψαμπέλη, Γ. Κοψιαύτης, Γ. Κουσκούλης, Σ. Μασσίνας, Ι. Παπαγεωργάκη, Β. Παπαθανασοπούλου, Γ. Παυλίδης, Ι. Πρέσβελος, Γ. Στεφανής, Β. Χριστέλης, Π. Χωριανόπουλος