Εκπαίδευση & Έρευνα στην Γνωστική Περιοχή του Κτηματολογίου

Προπτυχιακά Μαθήματα

Κτηματολόγιο

Συστήματα Κτηματολογίου και Πολιτική Γης

Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Κτηματολογίου

Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης

Για περισσότερες πληροφορίες:http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/cadast/education-g.html

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/cadast/education/theses_gr_ep-g.html

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων

Κτηματολόγιο, Πολιτική και Χρήσεις Γης (2η κατ.)

Μεταπτυχιακές Εργασίες

http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/cadast/education/theses_pg_ep-g.html

Έρευνα

Τα μέλη της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου συμβάλλουν στο ερευνητικό έργο της Σ.Α.Τ.Μ.συμμετέχοντας σε Ερευνητικά Προγράμματα φορέων του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και με ανεξάρτητη έρευνα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επτά (7) Διδακτορικές Διατριβές, έκαστη εκ των οποίων εμβαθύνει σε κάποια από τις θεματικές περιοχές του Κτηματολογίου,της Διαχείρησης Χωρικής Πληροφορίας, ΣυστημάτωνΠληροφοριών Γης και του Real Estate.

Με ορισμένη ημερομηνία εξέτασης

Αναστάσιος Λαμπρόπουλος, με θέμα: Αυτομαποίηση Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων για τον Ελληνικό Χώρο

Σε εξέλιξη

Σοφία Μπασιούκα, με θέμα: Ανάπτυξη μοντέλου για την ενσωμάτωση σε κτηματολογικές βάσεις δεδομένων των χωρικών πληροφοριών που συλλέγονται από πολίτες 

Χριστίνα Αλεξιάδη, με θέμα: BIM – Building Information Modelling - Γλώσσα συγγραφής η αγγλική 

Μαρία Φιλιππακοπούλου, στη γνωστική περιοχή Αξίες Ακινήτων και Διαχείριση Γης

Κωνσταντίνος Τολίδης, με θέμα: Ανάπτυξη Χωρικού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ορεινές Περιοχές
Βάιος Κώτσιος, με θέμα: Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Κτηματολογικής Υποδομής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
Δημήτρης Κιτσάκης, με θέμα: Διερεύνηση του 3D Κτηματολογίου με έμφαση στη νομική του διάσταση

Ολοκληρωμένες

2012

Ελλίκος Ηλία, Λειτουργία και εξέλιξη Κτηματολογικών Συστημάτων – Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλου διαχείρισης της κρατικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο

2007

Κωνσταντίνος Δανιηλίδης, Διαχείριση συναλλαγών σε ένα Σύστημα Κτηματολογικών Πληροφοριών. Ο Αλγόριθμος "FoCHAL"

1996

Έφη Δημοπούλου, Αξιοποίηση Υφισταμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών

1995

Χρυσή Πότσιου, Ψηφιακά χαρτογραφικά στοιχεία του Κτηματολογίου