Ερευνητικά προγράμματα στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου

Ερευνητικά Προγράμματα

 

                                                    "Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας - HELPOS"                                                                 Επίσημη Ιστοσελίδα           

                            

                                          "Μετρήσεις GPS, γιατον έλεγχο των μικρομετακινήσεων στον Ελληνικό Χώρο, σε                                                                                τριγωνομετρικά σημεία Ιης και ΙΙηςτάξης που μετρήθηκαν με επίγειες μεθόδους την                                                          περίοδο 1890 - 1892." (1988-1993)


"Μετρήσεις GPS στους παλιρροιογράφους για την υψομετρική τους σύνδεση με τους
σταθμούς SLR", SELF I II (1992, 1996)

"Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρήσης των μετρήσεων SARτου δορυφορου ERS-1,
στα Ιόνια Νησιά, για την ανίχνευση της δυνατότητας χρήσης τους για την ανάλυση της
γεωδυναμικής της περιοχής." (1994-1995).

                                                      "Πρόγραμμα πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ,
                                                              Καβάλα, Θάσος, Λήμνος ",(Μάιος, Ιούνιος 1995).

"Πρόγραμμα ταυτόχρονων μετρήσεων GPS, SAR και airborne laser
για τον προσδιορισμό της μέσης στάθμης της θάλασσας στα Ιόνια Νησιά"
1995, 1997, 1999

"Εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία μόνιμου σταθμού παρακολούθησης
δορυφόρων GPS στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου ΕΜΠ",
χρηματοδότηση ΓΓΕΤ μέσω ΕΑΑ, 1996.

"Ψηφιακή καταγραφή τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου",
χρηματοδοτούμενο απο το ΥΠΕΧΩΔΕ, (Νοεμ 1994 - Σεπ. 1997)

Δοκιμές θαλάσσης της φρεγάτας "Σπέτσες" του Πολεμικού Ναυτικού,
χρηματοδότηση Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ, (Ιούνιος - Ιούλιος 1996).

"Εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία ημιμόνιμου σταθμού GPS.
Αρχειοθέτηση και διανομή δεδομένων.",χρηματοδότηση ΓΓΕΤ μέσω ΕΑΑ, 1997.

"Overall GPS Strain Determination and Assessment of Seismic Hazard in Greece (SING) "
(1997 – 2000).

"Demonstrating the Utility of SAR Differential Interferometry for the Assessment of
Earthquake risk (SNAP)" (1998-2001)

Δ
οκιμές θαλάσσης της φρεγάτας "Ψαρά" του Πολεμικού Ναυτικού,
χρηματοδότηση Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ, (Φεβ. – Απρ. 1998).

"Αξιολόγηση του Βόρειου Οδικού Αξονα της Ν. Κρήτης, απο Καστέλι έως Σητεία"
(1999).

Δ
οκιμές θαλάσσης της φρεγάτας "Σαλαμίς" του Πολεμικού Ναυτικού,
χρηματοδότηση Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ, (Φεβ.– Απρ. 1999).

"Υπολογισμός Συντεταγμένων Χαρακτηριστικών Σημείων Διεθνών Αερολιμένων και Ραδιοβοηθημάτων Διαδρομής",
χρηματοδότηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (Μαιος 2000, Δεκ. 2002).

  "Υπολογισμός Συντεταγμένων Χαρακτηριστικών Σημείων Αερολιμένων
με Ενόργανες Διαδικασίες Προσέγγισης",
χρηματοδότηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (Μαιος 2000, Δεκ. 2002).

"Τεκτονικές μετατοπίσεις στο Αιγαίο και στο τρίγωνο Αλκυονίδες-Αταλάντη-Πάρνηθα
 
(ΟΑΣΠ) 2001 –2002.

  "Γεωδαιτικές Μετρήσεις και Έλεγχοι στην Περιοχή Φράγματος Μόρνου και Αγωγού στο "Κοκκίνι" Βοιωτίας",
Χρηματοδότηση ΕΥΔΑΠ, (2002 – 2003).

  "Χάρτης Αναγλύφου για το Δημοτικό Σχολείο”,
χρηματοδότηση Υπουργείο Παιδείας (2003-2007).

 "Δοκιμές θαλασσης τεσσάρων (4) Σκαφών περιπολίας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού”,
Ελληνικα Ναυπηγεια (2003-2005)

 “Εγκατάσταση πέντε (5) Μόνιμων σταθμών GPS στον Κορινθιακό Κόλπο”,
χρηματοδότηση Institut de Physique du Globe de Paris (2004-2006)

Δοκιμές θαλάσσης ενός PANAMAX BULKER”, Π. Λεοντής Ναυτικός Σύμβουλος (2005-2006)

"
Παροχή συμβουλών για τον υπολογισμό συντεταγμένων στο συστημα ITRF”,
Κτηματολόγιο Α.Ε. (2007-2009)

"Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμικής Συμπεριφοράς
και των Παλιρροϊκών Κυμάτων στο Νότιο Αιγαίο"
ΓΓΕΤ (2014-2015)