Επικοινωνία με το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας βρίσκεται στο κτήριο Λαμπαδάριου, όπου στεγάζεται η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, στο συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Τα γραφεία του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Εργαστηρίου βρίσκονται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.
Η πλήρης διεύθυνση είναι:

Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας
Τομέας Τοπογραφίας
Σχολή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα 15780

 

Παλιές σελίδες Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας