Μαθήματα Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Το εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας οργανώνει ή συμμετέχει στα παρακάτω μαθήματα:

 

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Γεωδαισία Ι

Γεωδαισία ΙΙ

Γεωδαισία ΙΙΙ

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι

Γεωδαιτική Αστρονομία

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας

Γεωδαισία V

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ

Τεχνική Γεωδαισία

Μετρολογία

 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Γεωδαισία

Γεωδαιτικές Εφαρμογές

 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τοπογραφία

 

Σχολή  Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών

Γεωδαισία και Τοπογραφία Μεταλλείων