Εξοπλισμός Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας είναι εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό κλασικών οπτικομηχανικών επίγειων τοπογραφικών οργάνων τα οποία διαθέτει στους φοιτητές της Σ.Α.Τ.Μ. και των άλλων τμημάτων του Ε.Μ.Π. για τα μαθήματα και την εκτέλεση των πρακτικών ασκήσεων και θεμάτων υπαίθρου.
Επίσης το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μεγάλη ποικιλία σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων (ψηφιακά θεοδόλιχα, ψηφιακούς χωροβάτες και χωροβάτες laser, όργανα EDM, total stations, GPS).
Για την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των εργασιών που εκπονούνται στο Εργαστήριο, αυτό διαθέτει μεγάλο αριθμό με ειδικά τοπογραφικά και σχεδιαστικά πακέτα. Συχνά όμως χρησιμοποιείται το Κέντρο Γεωπληροφoρικής της Σ.Α.Τ.Μ.

 

Ολοκληρωμένοι Γεωδαιτικοί σταθμοί
Οργανο (πλήθος) Τυπικό Σφάλμα Απόστασης Τυπικό Σφάλμα Γωνίας Βεληνεκές (m) Παρατηρήσεις
LEICA
TDM5005 (1) ± 1mm ± 2ppm ± 1.5cc 1200 - 5000 Εργαστηριακή χρήση
TDM5000 (1) ± 1mm ± 2ppm ± 1.5cc 2500 Εργαστηριακή χρήση
TM30 (1) ± 0.6mm ± 1ppm ± 1.5cc 3000 Παρακολούθηση Στόχου
TCA1800 (1) ± 2mm ± 2ppm ± 3cc 2500 Παρακολούθηση Στόχου
TCRΜ 1201+    (1) ± 2mm ± 2ppm (χωρίς πρίσμα)
± 1mm ± 1.5 ppm
(με πρίσμα)
± 3cc 1000 (χωρίς πρίσμα)
3500 (με πρίσμα)
Εργαστηριακή χρήση , motorised
TC1600 (1) ± 3mm ± 2ppm ± 5cc 2000  
T1610 + DIOR 3002S  (1) ± 5mm ± 1ppm (χωρίς πρίσμα)
± 3mm ± 1ppm
(με πρίσμα)
± 5cc 80 (χωρίς πρίσμα)
6000 (με πρίσμα)
Θεοδόλιχο + επιβατικό EDM (Laser pointer)
TCR303  (1) ± 3mm ± 2ppm
(χωρίς πρίσμα)
± 2 mm ± 2ppm
(με πρίσμα)
± 9cc 100 (χωρίς πρίσμα)
3000 - 5000 (με πρίσμα)
Laser pointer
TCR 405  (3) ± 3mm ± 2ppm ± 15cc 400 (χωρίς πρίσμα)
7200 (με 1 πρίσμα)
Laser pointer
TC307 (6) ± 2mm ± 2ppm ± 21cc 2500  
TC600 (2) ± 3mm ± 3ppm ± 15cc 1100  
TC500 (1) ± 5mm ± 5ppm ± 20cc 700  
TC400 (1) ± 5mm ± 5ppm ± 30cc 700  
         
TOPCON
IS Imaging Station  (1) ± 5mm (χωρίς πρίσμα<250 μ) 
 ± 10mm ±10ppm
(χωρίς πρίσμα>250 μ)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)
± 3cc 2000 (χωρίς πρίσμα)
3000 (με πρίσμα)
Laser pointer , εικονοσταθμός , robotic, σάρωση επιφάνειας
IS Imaging Station  (1) ± 5mm (χωρίς πρίσμα<250 μ) 
 ± 10mm ±10ppm
(χωρίς πρίσμα>250 μ)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)
± 9cc 2000 (χωρίς πρίσμα)
3000 (με πρίσμα)
Laser pointer , εικονοσταθμός , robotic, σάρωση επιφάνειας
GPT-3003LN  (1) ± 5mm (χωρίς πρίσμα)
± 3mm ± 2ppm
(με πρίσμα)
± 9cc 1200 (χωρίς πρίσμα)
4000 (με πρίσμα)
Laser pointer
GPT-7003i  (2) ± 3mm (χωρίς πρίσμα)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)
± 9cc 250  (χωρίς πρίσμα)
3000  (με πρίσμα)
Laser pointer , εικονοσταθμός
GPT 3105N  (3) ± 3mm ± 2ppm (χωρίς πρίσμα)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)
± 15cc 350  (χωρίς πρίσμα)
4000  (με πρίσμα)
Laser pointer
GTS 303  (1) ± 3mm ± 2ppm ± 15cc 1400
GTS 211-D  (3) ± 3mm ± 2ppm ± 15cc 1200
GTS 105N (7) ± 2mm ± 2ppm ± 15cc 2000  
GTS 226  (8) ± 2mm ± 2ppm ± 18cc 3500
GTS 212 (5) ± 3mm ± 5ppm ± 18cc 1000
GTS 239  (7) ± 3mm ±3ppm ± 27cc 2000  
CTS2  (1) ± 3mm ± 5ppm ± 20cc 600  
CTS1  (2) ± 5mm ± 5ppm ± 50cc 500
         
TRIMBLE (AGA)
VX  (1) ±3mm ± 2ppm
± 5mm ± 2ppm (χωρίς πρίσμα > 300μ)
± 3cc 1600  (χωρίς πρίσμα)
5500  (με πρίσμα)
Laser pointer , εικονοσταθμός , robotic, σάρωση επιφάνειας
GEODIMETER 600 (1) ± 2mm ± 2ppm ± 3cc 2500 Παρακολούθηση Στόχου
5605 DR+ (1) ± 3mm ± 3ppm
± 5mm ± 3ppm (χωρίς πρίσμα > 200μ)
± 15cc 600  (χωρίς πρίσμα)
5500  (με πρίσμα)
Σάρωση επιφάνειας
SOKKIA
 5A  (1) ± 5mm ± 3ppm 15cc 800
PENTAX
R315EX  (2) ±2mm ±2ppm 15cc 3000
Ψηφιακοί Χωροβάτες
Οργανο  (πλήθος) Τυπικό Σφάλμα Μέτρησης (mm/Km) Εταιρεία Παρατηρήσεις
Ψηφιακές απλές σταδίες Ψηφιακές INVAR σταδίες
NA2002  (1) ±1.5 ± 0.9 LEICA
NA2000  (1) ±1.5 ± 0.9 LEICA  
NA3003 (1) ±1.2 ± 0.4 LEICA
DL102C  (12) ±1.0 ± 0.4 TOPCON
DiNi 22  (1) ±1.3 ± 0.7 TRIMBLE
Sprinter (25) ±1.5 LEICA

 

Αλλες Μονάδες Οργάνων


Δορυφορικοί Δέκτες
• 1 ζεύγος δεκτών GPS Leica 1200+GNSS δύο συχνοτήτων με δυνατότητα RTK
• 1 ζεύγος δεκτών GPS Trimble 5800 δύο συχνοτήτων με δυνατότητα RTK
• 1 ζεύγος γεωδαιτικών δεκτών GPS/GLONASS Legacy Javad δύο συχνοτητήτων, με δυνατότητες RTK και Cinderela
• 1 ζεύγος γεωδαιτικών δεκτών GPS Trimble R3 μιας συχνότητας
• 1 ζεύγος γεωδαιτικών δεκτών GPS Trimble 4600 LS μιας συχνότητας
• 1 GPS χειρός Trimble GEO XT

Laser Tracker FARO Vantage


Σύστημα Επίγειου Σαρωτή Laser


Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Φωτογραμμετρίας, Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Εργων και το Κέντρο Μετρολογίας της ΣΑΤΜ διαθέτουν τον επίγειο σαρωτή Laser HDS2500 της εταιρείας Cyra.

Βυθόμετρο SONAR MITE BT της ΟΗΜΕΧ


Άλλα


• - 100 Μηχανικά θεοδόλιχα
- 50 Μηχανικοί χωροβάτες
- Παρελκόμενα
• Τρίποδες, στυλαιοί, κατάφωτα, τρικόχλια, σταδίες (ψηφιακές, απλές, Invar), χωροσταθμικές βάσεις, ασύρματοι επικοινωνίας, βυθόμετρο, υψομετρητές, σύστημα Laser για υλοποίηση σημείων, δίμετρη βάση, βάσεις εξαναγκασμένης κέντρωσης, βαρόμετρα, θερμόμετρα, ηλεκτρονική μετροταινία, "αράχνες"
• 1 plotter HP 750C
• Ικανός αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου και φορητών υπολογιστών