Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας
εστιάζονται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Εντοπισμός παραμορφώσεων τεχνικών έργων
  • Εντοπισμός μικρομετακινήσεων του στερεού φλοιού της Γης
  • Τεχνική και βιομηχανική γεωδαισία
  • Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων
  • Τεχνολογία επίγειας σάρωσης laser
  • Υπόγειες και υποβρύχιες αποτυπώσεις
  • Ανάπτυξη ειδικών μεθόδων υψομετρίας ακριβείας
  • Γεωειδές
  • Μετρολογία

Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικού έργου που σχετίζεται
με τις περιοχές αυτές.

Το έργο αυτό συνίσταται σε εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διάφορους
χρηματοδότες,στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας και στην επίβλεψη και εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών αντικατοπτρίζονται στις δημοσιεύσεις των
μελών του Εργαστηρίου.

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας (από το έτος 2000)
δίνονται παρακάτω.

Οι κύριοι χρηματοδότες είναι δημόσιοι οργανισμοί και Υπουργεία.

Τίτλος

Φορέας Χρηματοδότησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

έτος 2010

Έρευνα του προσανατολισμού Μνημείων της Ελλάδος (Βυζαντινά Μνημεία του Μυστρά)

Υπ. Πολιτισμού

Πανταζής Γ.

έτος 2009

Ανάπλαση του Εθνικού Κήπου

Νομαρχία Αθηνών

Μουτζούρης Κ.

Διερεύνηση Εναλλακτικών Μεθόδων Πλοήγησης Οχημάτων με Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης (SVM) και Αλγόριθμους Βελτιστοποίησης

Ε.Μ.Π.

Γκίκας Β.

Ανάπτυξη Πιλοτικού Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής και Αξιολόγησης Δεδομένων Κωπηλασίας με Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μεθόδους και Στόχο την Συμβολή του στην Βελτίωση των Αθλητικών Επιδόσεων

Ο.Π.Α.Π.

Γκίκας Β.

έτος 2008

Ψηφιακή καταγραφή γεωμετρικών χαρακτηριστικών τμημάτων Εθνικού Οδικού Δικτύου με χρήση διασυνδεδεμένων γεωδαιτικών αισθητήρων

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΜΕΟ

Γκίκας Β.

Βαθμονόμηση και μετρητική αξιοποίηση συσκευών range camera

Ε.Μ.Π.

Τσακίρη Μ.

έτος 2007

Ανάπτυξη Αλγορίθμων για τον Υπολογισμό Κρίσιμων Γεωμετρικών Παραμέτρων Τροχιάς Οχήματος με Χρήση Ετερογενών Γεωδαιτικών Δεδομένων

Ε.Μ.Π.

Γκίκας Β.

Έρευνα του προσανατολισμού Αρχαίων Μνημείων της Δήλου

Yπ. Πολιτισμού

Πανταζής Γ.

έτος 2006

Παρακολούθηση μετακινήσεων πρανών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ

Γ.Γ.Ε.Τ.

Τσακίρη Μ.

Αυτόματος προσανατολισμός σημειακών νεφών Laser scanner

Ε.Μ.Π. .

Τσακίρη Μ.

έτος 2005

Γεωμετρική τεκμηρίωση της αίθουσας τελετών του μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών

Ακαδημία Αθηνών

Μπαλοδήμος Δ.

Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους για την αξιοποίηση των παλαιών ορυχείων περλίτη στην περιοχή Κεφάλου της νήσου Κω

Δήμος Ηρακλειδών, Ν. Κω

Μπαλοδήμος Δ.

Παρακολούθηση μετακινήσεων πρανών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ

Γ. Γ. Ε. Τ

Τσακίρη Μ.

Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με χρήση Laser για γεωδαιτικές εργασίας παρακολούθησης μετακινήσεων.

Ε.Μ.Π.

Τσακίρη Μ.

έτος 2004

     

έτος 2003

Γεωμετρική τεκμηρίωση ορίων ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδας στην περιοχή Σχιστού Αττικής, με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους

Ε.Μ.Π. & Ε.Κ.Υ.Ο.

Μπαλοδήμος Δ./ Σταθάς Δ.

Γεωλογική - Γεωτεχνική Έρευνα βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας

Υπ. Πολιτισμού / Τομέας Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ. ΕΜΠ

Μαρίνος Π./ Μπαλοδήμος Δ.

Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με χρήση Laser για γεωδαιτικές εργασίας παρακολούθησης μετακινήσεων.

Ε.Μ.Π.

Τσακίρη Μ.

έτος 2002

Γεωδαιτικές Μετρήσεις και Έλεγχοι στην Περιοχή Φράγματος Μόρνου και Αγωγού στο Κοκκίνι Βοιωτίας

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Γκίκας Β.

Ελεγχοι και βαθμονομήσεις γεωδαιτικών οργάνων

Ε.Μ.Π.

Μπαλοδήμος Δ./ Σταθάς Δ

έτος 2001

Μελέτη Κατολισθήσεων κατά Μήκος Υδαταγωγών με τη Χρήση Μεθόδων Τηλεπισκόπισης και ΣΓΠ

Γ.Γ.Ε.Τ.

Γκίκας Β.

Αντισεισμική συμπεριφορά κατασκευών - Μελέτη των κατακόρυφων διαφορικών μετακινήσεων δοκών και των χωρικών μετατοπίσεων των όψεων κτιρίων στην περιοχή Θρακομακεδόνων μετά το σεισμό της 7.9.1999 στο Λεκανοπέδιο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας,  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Γεωργόπουλος Γ. /

Τελειώνη Ε.

έτος 2000

Αποτύπωση των επιφανειακών ρωγμών στους προβλήτες των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που εμφανίστηκαν μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999

Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Σταθάς Δ.

Γεωμετρική τεκμηρίωση στο χώρο των δομικών στοιχείων των κτιρίων που κατέρρευσαν στο σεισμό της 07.09.1999, στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Μπαλοδήμος Δ.

Λήψη γεωμετρικών στοιχείων διατομών εδάφους στις περιοχές του ρέματος Χελιδωνούς που επλήγησαν από το σεισμό της 07.09.99 με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γκαζέτας Γ./ Μπαλοδήμος Δ.

Εργασίες προσδιορισμού θέσεων υδροφώνων παθητικής συσκευής με γεωδαιτική μεθοδολογία, στο Υ/Β "Πρωτεύς"

Πολεμικό Ναυτικό

Μπαλοδήμος Δ.