Διπλωματικές Εργασίες στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας υπάρχουν προγράμματα εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών που είτε εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς ή συχνά είναι συνδεδεμένα με αναπτυξιακά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά την εκπόνηση των εργασιών διατίθεται κυρίως από το Εργαστήριο.

Επίσης, επιδιώκεται οι εργασίες των φοιτητών να αποτελούν μέρη Ερευνητικών Προγραμμάτων που ανατίθενται στο Εργαστήριο.

 

έτος 2016

Ανίχνευση των παραμορφώσεων του θόλου και του σηκού του ναού του Ηφαίστου με γεωδαιτική μεθοδολογία, Παπαργυρίου Α. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

 

έτος 2014

Έλεγχος των παραμορφώσεων και μελέτη των εκλεπτύνσεων του κίονα Κ31 του ναού του Νεμείου Διός με χρήση επίγειου τρισδιάστατου σαρωτή, Τσόντζου Α. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

 

έτος 2013

Ιδρυση Δικτύου Κατακόρυφου Ελέγχου με δορυφορικές μεθόδους στο λεκανοπέδιο Αττικής, Γεωργιλάκης Γ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Ανίχνευση – εντοπισμός οριζόντιων μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο αττικής με δορυφορικές μεθόδους, Κρικέλης Μ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Ανίχνευση μετακινήσεων με μετρήσεις GNSS στις περιοχές Μοσχάτο – Ν. Φάληρο – Καλλιθέα, Παπαμικίδη Σ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Μελέτη της κινηματικής συμπεριφοράς του φράγματος της λίμνης Πλαστήρα με δορυφορικές μεθόδους, Στουρνάρας Β. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)


Διερεύνηση σύγχρονων γεωδαιτικών μεθόδων πιστοποίησης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών δεξαμενής κολύμβησης ολυμπιακών διαστάσεων, Φαχουρίδη Σ. (Πανταζής Γ.)

 

έτος 2012

Ανίχνευση και προσδιορισμός των αποκλίσεων της μεγάλης καπνοδόχου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, Αλευράς Χ. (Γ. Γεωργόπουλος , Ε. Τελειώνη)

Ελεγχος των αποκλίσεων και τεκμηρίωση των γεωμετρικών στοιχείων ενός κίονα της περίστασης του ναού του Ηφαίστου, Μάκαρη Μ. (Γ. Γεωργόπουλος , Ε. Τελειώνη)

Ανίχνευση των καθιζήσεων του στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου με γεωδαιτική μεθοδολογία, Μαρκάκη Σ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Προσδιορισμός των οριζόντιων μετακινήσεων του φράγματος της λίμνης Πλαστήρα με επίγειες γεωδαιτικές μεθόδους, Νταλούκα Κ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Mοντελοποίηση γεωμετρικών και μη γεωμετρικών επιφανειών με τη χρήση χωροεικονογεωδαιτικών σταθμών, Γκότσης Β. (Πανταζής Γ.)


Η χρήση της μεθόδου της ελεύθερης στάσης (Free Station) στον προσδιορισμό μετακινήσεων τεχνικών έργων. Εφαρμογή σε νεοαναγειρόμενη 8όροφη οικοδομή, Ζητούνης Ε. (Πανταζής Γ.)

 

έτος 2011

Ιδρυση πεδίων ελέγχου για την παρακολούθηση παραμορφώσεων σε μνημειακά σύνολα - Εφαρμογή στο Ολυμπιείο, Γεωργόπουλος Σ. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Ανίχνευση κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτ. Λαμπαδαρίου –Προεκτίμηση διαφορικών καθιζήσεων στα φέροντα στοιχεία λόγω διάνοιξης αβαθούς σήραγγας, Εμμανουήλ Β . (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Ιδρυση Δικτύου κατακόρυφου ελέγχου στο κτιριακό συγκρότημα της Σ.Α.Τ.Μ. – Προεκτίμηση μετακινήσεων λόγω διάνοιξης αβαθούς σήραγγας, Μώρου Π. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Διερεύνηση της μεταβολής της μέτρησης (επαναληψιμότητα) των ψηφιακών χωροβατών, σε διαφορετικές συνθήκες, Αποδουλιανάκης Λ. (Λάμπρου Ε.)


Παρακολούθηση ταλαντώσεων τεχνικών έργων με χρήσησυγχρονισμένωνρομποτικών γεωδαιτικών σταθμών. Εφαρμογή στην υψηλή γέφυρα του Ευρίπου, Σπυράκης Β. (Λάμπρου Ε.)

Προσδιορισμός των συνιστωσών ξ, η της απόκλισης της κατακορύφου συνδυάζοντας την εξίσωση LAPLACE και τις δυνατότητες των σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων, Αλεξανδράκης Ε. (Λάμπρου Ε.)

Εφαρμογή του προτύπου ISO 17123-4 σε εσωτερική βάση ελέγχου μηκών. Δημιουργία ευέλικτης εξωτερικής βάσης μετρολογικού ελέγχου μηκών, Αλεξίου Α. (Πανταζής Γ.)

Προσδιορισμός της αποχής Ν του γεωειδούς σε τμήμα του δικτύου Αθηνών, προαστίων και περιχώρων του 1920, Μπουμπάκης Ι. (Πανταζής Γ.)

 


έτος 2010

Έλεγχος της αξιοπιστίας των μετρήσεων φορητού δέκτη GNSS. Αξιολόγηση της χρήσης του στην ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο, Λαζαρίδου Π. (Λάμπρου Ε.)

Προσδιορισμός της κατακόρυφης μεταβολής της θέσης υψομετρικών αφετηριών τμήματος του χωροσταθμικού δικτύου Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων που ιδρύθηκε το 1920, Φαρμακάκη Α. (Λάμπρου Ε.)

Αξιολόγηση της μέτρησης του μήκους και του ποσοστού της επιστρεφόμενης ακτινοβολίας με reflectorless γεωδαιτικούς σταθμούς, Μαρκολέφα Α. (Λάμπρου Ε.)
Προσδιορισμός της αποχής του γεωειδούς Ν σε αστική περιοχή, Αλεβιζάκου Ε. (Πανταζής Γ.)

Αξιολόγηση της χρήσης επίγειων και δορυφορικών μετρήσεων για την παρακολούθηση μετακινήσεων τεχνικών έργων σε αστική περιοχή. Εφαρμογή στο νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, Θεοδώρου Χ. (Πανταζής Γ.)

Έλεγχος μετακινήσεων της Κρηπίδος του Ναού του Ολυμπίου Διός, Κουλουμέντας Π. (Γεωργόπουλος Γ.)

 


έτος 2009

Yπολογισμός Αποχής του Γεωειδούς από Ορθομετρικά Υψόμετρα Ακριβείας και Γεωμετρικά Υψόμετρα με Χρήση Διασυνδεδεμένων Αισθητήρων GNSS / INS / DMI: Εφαρμογή στον Σιδηροδρομικό Άξονα Κινέτα – Κιάτο, Ανδρουλάκη Α. (Γκίκας Β.)
Yπολογισμός Αποχής του Γεωειδούς από Ορθομετρικά Υψόμετρα Ακριβείας και Γεωμετρικά Υψόμετρα με Χρήση Διασυνδεδεμένων Αισθητήρων GNSS / INS / DMI: Εφαρμογή στον Σιδηροδρομικό Άξονα Σκα – Κινέτα, Μπίμης Α. (Γκίκας Β.)
Εξέλιξη των κατακόρυφων μετακινήσεων στις περιοχές Νέο φάληρο - Μοσχάτο - Καλλιθέα, Καραμολέγκου Ε. (Γεωργόπουλος Γ,Τελειώνη E.)
Επέκταση δικτύου G.P.S. για τον έλεγχο μετακινήσεων στις περιοχές Νέο Φάληρο - Μοσχάτο - Καλλιθέα, Καραθανάση Φ. (Γεωργόπουλος Γ.,Τελειώνη E.)
Μέτρηση υψομετρικού δικτύου βάθρων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Λεμπέσης Σ. (Πανταζής Γ.)
Ο προσανατολισμός και η χρονολόγηση του Ιερού προσκυνήματος της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, με αστρογεωδαιτικές μεθόδους, Καγγέλης Γ. (Πανταζής Γ.)
Μέτρηση και επίλυση τριδιάστατου δικτύου αναφοράς με δορυφορικές μεθόδους, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τσουρέλης Ι. (Λάμπρου Ε.)

 

έτος 2008


Γεωμετρική Τεκμηρίωση Νομέων Υ/Β με Μεθόδους Βιομηχανικής Γεωδαισίας, Σόφης Α. (Γκίκας Β.,Δογγούρης Σ.)
Πειραματικός Έλεγχος Ρομποτικών Γεωδαιτικών Σταθμών σε Συνθήκες Ταλάντωσης με Χρήση Σεισμικής Τράπεζας Ακριβείας και Μεθόδους Φασματικής Ανάλυσης, Νισωτάκης Γ. (Γκίκας Β.)
Ανάπτυξη Αλγορίθμων Επίπεδων Μετασχηματισμών για Εφαρμογές Περιορισμένης Κλίμακας, Γαϊτάνης Χ. (Γκίκας Β.)
Παρακολούθηση Δυναμικής Συμπεριφοράς της Υψηλής Καπνοδόχου του ΑΗΣ Λαυρίου της ΔΕΗ ΑΕ, Μαρτζούδης Δ. (Γκίκας Β.)
Διερεύνηση με γεωδαιτική μεθοδολογία μικρομετακινήσεων στο μνημείο της Κλεψύδρας στην Ακρόπολη Αθηνών, Πετρολέκας Κ. (Σταθάς Δ., Αραμπατζή Ο. , Τσίνη Δ.)
Προσδιορισμός ορθομετρικών και γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών με χρήση Ε.Τ.Υ. και δορυφορικών μεθόδων. Εφαρμογή στην περιοχή Διονύσου Αττικής, Παπανικολάου Θ. (Σταθάς Δ., Πηνιώτης Γ., Τσίνη Δ., Τσίνης Δ.)
GALILEO – Το Ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης, Αφεντουλίδου Κ. (Τσακίρη Μ.)
Προσδιορισμός ορθομετρικών υψομέτρων με την χρήση GPS, Μελετίου Μ. (Τσακίρη Μ.)

Γεωμετρική τεκμηρίωση νομέων Υ/Β με μεθόδους Βιομηχανικής Γεωδαισίας, Σόφης Ά. (Γκίκας Β., Δογγούρης Σ.)
Ο προσανατολισμός των μουσουλμανικών τεμενών στο Άργος και το Ναύπλιο, Ξηνταρόπουλος Σ. (Πανταζής Γ.)
Διερεύνηση μονοεικονικής αξιοποίησης των ψηφιακών απεικονίσεων του εικονογεωδαιτικού σταθμού 7003i της Topcon, Μπαράκου Α. (Πανταζής Γ.)

Ο προσανατολισμός των αρχαίων ναών του Ποσειδώνα και της Αθηνάς στο Σούνιο, Τόλιος Α. (Λάμπρου Ε.)
Προσδιορισμός Ορθομετρικών και Γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών με χρήση Ειδικής Τριγωνομετρικής Υψομετρίας και Δορυφορικών μεθόδων . Εφαρμογή στην περιοχή Διονύσου Αττικής, Παπανικολάου Θ. (Σταθάς Δ)