Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας ανήκει στον Τομέα Τοπογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. και το προσωπικό του αποτελείται από μέλη του Τομέα αυτού.

Το Εργαστήριο έχει ως κύριο αντικείμενο του την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Γεωδαισία των φοιτητών της Σ.Α.Τ.Μ., καθώς και την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή αυτή.

Επίσης παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Γεωδαισία στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας, εκτός από τον κλασσικό του εξοπλισμό, διαθέτει όργανα τελευταίας τεχνολογίας ώστε να εξυπηρετεί τους παραπάνω στόχους.