Διδακτορικές διατριβές του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι διδακτορικές διατριβές, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης.


Διδακορικές διατριβές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί:

 • Βασιλεία Καραθανάση, 1987, "Συμβολή στη βελτίωση των τηλεπισκοπικών μεθόδων διερεύνησης και χαρτογράφησης των χρήσεων γης αγροτικής περιοχής"
 • Χαράλαμπος Κοντοές, 1992, "Η εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στις μεταταξινομήσεις δορυφορικών εικόνων"
 • Γιώργος Μηλιαρέσης, 2000, "Αναγνώριση γεωμορφών από ψηφιακά μοντέλα εδάφους και τηλεπισκοπικές απεικονίσεις με τεχνικές εμπείρων συστημάτων, αναγνώρισης προτύπων και ανάλυσης εικόνας."
 • Ειρήνη Γαλανού, 2001, "Η διερεύνηση της συμβολής της ολοκληρωμένης ανάλυσης των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στη γεωλογική και υδρογεωλογική έρευνα της νήσου Νάξου"
 • Ουρανία Μαυραντζά, 2005, "Ανίχνευση φωτογραμμώσεων με τεχνικές ψηφιακής τηλεπισκόπησης και έμπειρων συστημάτων"
 • Κωνσταντίνος Καράντζαλος, 2007, "Αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστηκών από εναέριες και δορυφορικές εικόνες με τεχνικές υπολογιστικής όρασης"
 • Κωνσταντίνος Τοπουζέλης, 2007, "Συμβολή στη διερεύνηση των δυνατοτήτων των απεικονίσεων ραντάρ συνθετικού ανοίγματος στην αναγνώριση και εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον"
 • Πολυχρόνης Κολοκούσης, 2008, "Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερφασματικών και Θερμικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Δεκτών για την Ανίχνευση Παρακτίων και Υποθαλασσίων Πηγών Νερού"
 • Αθηνά Χρόνη, 2012, "Εφαρμογές της φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης στην αρχαιολογία"


Διδακορικές διατριβές οι οποίες είναι σε εξέλιξη:

 • Χαρούλα Ανδρέου, "Διερεύνηση μοντέλων φασματικής ανάμιξης για την ανάλυση υπερφασματικών απεικονίσεων"
 • Βασίλης Ανδρώνης, "Δημιουργία ενός Συστήματος Πρόγνωσης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών στην κατεύθυνση της Ολοκλήρωσης Μεθόδων Τηλεπισκόπησης, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Στατιστικής Ανάλυσης, για τον εντοπισμό περιοχών υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς"
 • Αργυρός Αργυρίδης, "Διερεύνηση μεθόδων όρασης υπολογιστών και τεχνητής ευφυΐας στην τηλεπισκόπηση"
 • Μαρία Βακαλοπούλου, "Διερεύνηση μεθόδων Ανάλυσης Εικόνας και Τεχνητής Ευφυΐας στην Τηλεπισκόπηση"
 • Μαρία Δεκαβάλλα, "Διερεύνηση μεθόδων ανάλυσης εικόνας, γεωμορφομετρίας και αναπαράστασης γνώσης για την εξαγωγή γεωμορφών"
 • Στέλλα Ιωαννίδου, "Ανάπτυξη τηλεπισκοπικών μεθόδων για την ανίχνευση φωτοβολταϊκών μονάδων. Διερεύνηση των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών τους με χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων"
 • Χρήστος Ιωσηφίδης, Αρχικός γενικός τίτλος: "Τηλεπισκόπηση και GIS"
 • Arlinda Saqellari, Αρχικός γενικός τίτλος: "Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση" υπό αλλαγή σε: "Εκτίμηση και χαρτογράφηση των υδρατμών της τροπόσφαιρας με χρήση μεθόδων διαφορικής συμβολομετρίας"
 • Παναγιώτης Σισμανίδης, "Εκτίμηση βιομάζας με μεθόδους υπερφασματικής Τηλεπισκόπησης"
 • Δημήτρης Συκάς, "Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας τηλεπισκοπικών δεδομένων"
 • Άγγελος Τζώτσος, "Διερεύνηση τεχνικών κατάτμησης εικόνας, υπολογιστικής νοημοσύνης και εμπείρων συστημάτων στην Τηλεπισκόπηση"
 • Χρήστος Χουσιάφης, "Διερεύνηση και ανάπτυξη βέλτιστων μεθόδων δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων εδάφους με χρήση συμβολομετρίας SAR απεικονίσεων"

 

η σελίδα είναι υπό ενημέρωση...