Λίστα μελών ΔΕΠ Εκτύπωση
Α/Α
Επώνυμο Όνομα Βαθμίδα Τομέας
1 Άγα Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
2 Αντωνίου Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
3 Αραμπατζή Ορθοδοξία Λέκτορας Τοπογραφίας
4 Αργιαλάς Δημήτριος Καθηγητής Τοπογραφίας
5 Βεσκούκης Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Τοπογραφίας
6 Βλαστός Αθανάσιος Καθηγητής Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδ.
7 Γεωργόπουλος Ανδρέας Καθηγητής Τοπογραφίας
8 Γεωργόπουλος Γεώργιος Λέκτορας Τοπογραφίας
9 Γιακουμάκης Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
10 Γκίκας Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Τοπογραφίας
11 Δεληκαράογλου Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Τοπογραφίας
12 Δημοπούλου Ευτέρπη Επίκουρη Καθηγήτρια Τοπογραφίας
13 Δουκάκης Ευστράτιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τοπογραφίας
14 Ιωαννίδης Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής Τοπογραφίας
15 Κάβουρας Μαρίνος Καθηγητής Τοπογραφίας
16 Καραθανάση Βασιλεία Επίκουρη Καθηγήτρια Τοπογραφίας
17 Καράντζαλος Κωνσταντίνος Λέκτορας Τοπογραφίας
18 Καρράς Γεώργιος Καθηγητής Τοπογραφίας
19 Καττής Μαρίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
20 Κόκλα Μαργαρίτα Λέκτορας Τοπογραφίας
21 Κορακίτης Ρωμύλος Καθηγητής Τοπογραφίας
22 Λάμπρου Ευαγγελία Επίκουρη Καθηγήτρια Τοπογραφίας
23 Μαντόγλου Αριστοτέλης Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
24 Μήλας Παρασκευάς Λέκτορας Τοπογραφίας
25 Νάκος Βύρωνας Καθηγητής Τοπογραφίας
26 Ναλμπάντης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
27 Πανταζής Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τοπογραφίας
28 Παπαδοπούλου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδ.
29 Παραδείσης Δημήτριος Καθηγητής Τοπογραφίας
30 Πότσιου Χρυσή Επίκουρη Καθηγήτρια Τοπογραφίας
31 Σαγιάς Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδ.
32 Σακελλαρίου Μιχαήλ Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
33 Σιόλας Άγγελος Καθηγητής Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδ.
34 Σπυροπούλου Ιωάννα Λέκτορας Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
35 Σταθάς Δημοσθένης Καθηγητής Τοπογραφίας
36 Στρατηγέα Αναστασία Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδ.
37 Τελειώνη Ελισάβετ Λέκτορας Τοπογραφίας
38 Τσακίρη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Τοπογραφίας
39 Τσακίρης Γεώργιος Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
40 Τσιχριντζής Βασίλειος Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.
41 Τσούλος Λύσανδρος Καθηγητής Τοπογραφίας
42 Φώτης Γεώργιος Αναπλ. Καθηγητής Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδιασμού
43 Ψαριανός Βασίλειος Καθηγητής Έργων Υποδ. και Αγροτ. Ανάπτ.