Προκηρύξεις

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Κείμενο Προκήρυξης ΦΕΚ
02/04/2015 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή στον Τομέα Τοπογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική Ανάλυση - Χωροθετικός Σχεδιασμός»  
12/06/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Τοπογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)»  Εκκρεμεί
26/01/2012 Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ποιότητα Υδατικών και Εδαφικών Πόρων", η οποία προέκυψε λόγω συνταξιοδότησης του μέλους ΔΕΠ κας. Τζ. Θεοδωράκη.  
26/05/2011 Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός και Λειτουργία Υποδομής Μέσων Σταθερής Τροχιάς", η οποία προέκυψε λόγω συνταξιοδότησης του μέλους ΔΕΠ κας. Χ. Μητσακάκη.  
16/12/2008 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Τοπογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο «Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)», η οποία προέκυψε από τη συνταξιοδότηση του Καθηγητή κ. Δ. Ρόκου