Ομότιμοι Καθηγητές

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Βέης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2667 - 2673 - 2674
Ζεντέλης Παναγιώτης Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2681
Κασσιός Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2744
Μαρκέτος Ευάγγελος Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης
Μπαλοδήμος Διονύσιος Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2721
Μπαλοδήμου Αμαλία-Μαρία Ομότιμος - Καθηγήτρια +30 210 772 2659
Μπιλλήρης Χαρίλαος Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2669
Ρόκος Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 3448 - 3944 - 2593
Σιόλας Άγγελος Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2746 - 2697 - 4250
Φιλιππακοπούλου Βασιλική Ομότιμος - Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2732