Γενική Συνέλευση

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
1. Αργιαλάς Δημήτριος 14. Πανταζής Γεώργιος
2. Βλαστός Αθανάσιος 15. Παπαδοπούλου Μαρία
3. Γεωργόπουλος Ανδρέας 16. Παραδείσης Δημήτριος
4. Γκίκας Βασίλειος 17. Πότσιου Χρυσή
5. Δεληκαράογλου Δημήτριος 18. Σαγιάς Ιωάννης (μερ. απασχ.)
6. Δημοπούλου Ευτέρπη 19. Σταθάς Δημοσθένης
7. Ιωαννίδης Χαράλαμπος 20. Στρατηγέα Αναστασία
8. Κάβουρας Μαρίνος 21. Τσακίρη Μαρία
9. Καραθανάση Βασιλεία 22. Τσιχριντζής Βασίλειος
10. Κορακίτης Ρωμύλος 23. Φωτής Γεώργιος
11. Λάμπρου Ευαγγελία 24. Ψαριανός Βασίλειος 
12. Μαντόγλου Αριστοτέλης  
13. Νάκος Βύρων  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
25. Βεσκούκης Βασίλειος 28. Καράντζαλος Κωνσταντίνος
26. Γιακουμάκης Σπυρίδων 29. Καττής Μαρίνος
27. Δουλάμης Νικόλαος 30. Ναλμπάντης Ιωάννης
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
31. Άγα Ελένη 35. Μήλας Παρασκευάς
32. Αραμπατζή Ορθοδοξία 36. Μπακογιάννης Ευθύμιος
33. Δουλάμης Αναστάσιος 37. Σπυροπούλου Ιωάννα
34. Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος  
 ΛΕΚΤΟΡΕΣ 
38. Γεωργόπουλος Γεώργιος 40. Τελειώνη Ελισάβετ
39. Κόκλα Μαργαρίτα  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ
41. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος 42. Στάμου Λήδα

 Παρίσταται η Γραμματέας Θεοφανή Κρεμιζή.