Συνεδριάσεις-Αποφάσεις Γ.Σ. 2017

19/01/2017 1η Συνεδρίαση Γ.Σ.

09/02/2017 2η Συνεδρίαση Γ.Σ.

09/03/2017 3η Συνεδρίαση Γ.Σ.

23/03/2017 4η Συνεδρίαση Γ.Σ.

06/04/2017 5η Συνεδρίαση Γ.Σ.

04/05/2017 6η Συνεδρίαση Γ.Σ.

08/06/2017 7η Συνεδρίαση Γ.Σ.

20/06/2017 8η Συνεδρίαση Γ.Σ.

21/06/2017 9η Συνεδρίαση Γ.Σ.

10/07/2017 10η Συνεδρίαση Γ.Σ.

14/07/2017 11η Συνεδρίαση Γ.Σ.

20/07/2017 12η Συνεδρίαση Γ.Σ.

14/09/2017 13η Συνεδρίαση Γ.Σ.

26/10/2017 14η Συνεδρίαση Γ.Σ.

09/11/2017 15η Συνεδρίαση Γ.Σ.