Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Γ.Σ. 2015

Ημερομηνία Πρόσκληση Πρακτικά
22/01/2015 1η συνεδρίαση ΓΣ  
26/02/2015 2η συνεδρίαση ΓΣ  
02/04/2015 3η συνεδρίαση ΓΣ  
30/04/2015 4η συνεδρίαση ΓΣ  
18/06/2015 5η συνεδρίαση ΓΣ  
09/07/2015 6η συνεδρίαση ΓΣ  
24/09/2015 7η συνεδρίαση ΓΣ  
11/11/2015 8η συνεδρίαση ΓΣ  
17/12/2015 9η συνεδρίαση ΓΣ