Σύνδεσμοι

         Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

         Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

         Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

          International Federation of Surveyors (FIG)

          Internatioanal Association of Geodesy (IAG)

          International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 

          United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

          UN-GGIM