Έτος 2021

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών με χρήση Δορυφορικών Συστημάτων στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου (ΚΔΔ)

Εξειδικευμένες εφαρμογές με χρήση δορυφορικών συστημάτων στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου (ΚΔΔ)

Χαρτογράφηση Χρήσεων / καλύψεων γης στα λιγνιτικά πεδία της Δ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Διαχρονικές Διορθώσεις Συντεταγμένων του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος επίβλεψης επίγειας και υπόγειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου με τεχνολογίες γεω- εντοπισμού και επιχειρηματικής νοημοσύνης

Καινοτόμες Μεθοδολογίες Καλλιέργειας της Γεωχωρικής Σκέψης στη Σχολική Εκπαίδευση

Ολοκληρωμένη Έρευνα για την ενεργοποίηση Ζώνης Αστικού Αναδασμού – Εφαρμογή στη Ζ.Α.Α. Πικερμίου – Ραφήνας

Εκτίμηση καθιζήσεων με χρονοσειρές Δορυφορικών Συμβολομετρικών Δεδομένων σε Αγροτικές Περιοχές

Διερεύνηση της αυτοματοποίησης της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ανάλυση δεδομένων δικτύου παρακολούθησης GNSS EnCeladus Hellenic Supersite

Εξειδικευμένες εφαρμογές με χρήση του συστήματος DORIS στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου (ΚΔΔ)

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, αναφορικά με τα υδραυλικά, αντιπλημμυρικά θέματα στους Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) Σταθμούς συνολικής ισχύος 940MW, στην περιοχή του Ορυχείου της ΔΕΗ Α.Ε. Αμύνταιο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, αναφορικά με τα υδραυλικά, αντιπλημμυρικά θέματα στους Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) Σταθμούς συνολικής ισχύος 960MW, στην περιοχή του Ορυχείου της ΔΕΗ Α.Ε. Αμύνταιο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Γεωμετρική τεκμηρίωση του ναού του Ηφαίστου

Επιστημονική υποστήριξη στην καθημερινή ενημέρωση σε θέματα μεταφορών από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ μέσω του ραδιοφώνου της ΕΡΤ ΑΕ

Προσομοίωση μέσων μικρο-κινητικότητας για τη βελτίωση του σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων σε αστικό περιβάλλον (SIM4TRAN)

Μεταφορές Φορτίων με Ποδήλατα και Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα

Εργασίες υποστήριξης της έρευνας των μελών του εργαστηρίου φυσικής γεωγραφίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Smart Bus

Δημιουργία Τεύχους Οδηγιών Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας Στρατηγικής Ανάπτυξης Περιπατητικών και Ποδηλατικών Υποδομών στην Ελλάδα, με παράδειγμα την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Έμφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Τρίκαλων και στα Μετέωρα

Μελέτη για προδιαγραφές, μεθοδολογίες και οδηγίες εφαρμογής στην 3d ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την χωρική ανάλυση της επιχειρηματικότητας

 Υποστήριξη δικτύου μόνιμων σταθμών GPS

Προηγμένες τεχνικές ανάλυσης σημάτων σε εφαρμογές μηχανικών

Βιοαπορροφησιμα ικριώματα τρισδιάστατης εκτύπωση για εξατομικευμένη θεραπεία της περιοδοντίτιδας (3D BioPerioDontis)

Τεχνικές όρασης υπολογιστών συνδυαζόμενες με βαθιά μάθηση για εντοπισμό ατελειών σε κτήρια και πολιτικές υποδομές

 Ανάλυση εικόνων με χρήση οπτικών μέσων από επίγειες και εναέριες λήψεις με εφαρμογές σε θέματα επιτήρησης και υποδομών

BiCubes Μεγάλα γεωχωρικά δεδομένων και ανάλυση σε υπολογιστικά νέφη για την αποτελεσματική παρακολούθηση των εδαφών και των υδάτων

 Έξυπνο και διαλειτουργικό σύστημα ενημέρωσης του συνόλου των χρηστών των οδών και αυτοκινητοδρόμων σε πραγματικό χρόνο.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – Δίνουμε μια νέα ζωή – Uptextile