Συνταξιοδοτηθέντες

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Γεροντόπουλος Παναγιώτης Τέως Λέκτορας Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2662
Γιαουτζή Μαρία Τέως Καθηγήτρια Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2749
Δουφεξοπούλου Μαρία Τέως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2664
Θεοδωράκη Τζούλια Τέως Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Εργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης +30 210 772 2620
Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος Τέως Καθηγητής Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού +30 210 772 2742
Μητσακάκη Χριστιάνα Τέως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2661
Μπαντέκας Ιωάννης Τέως Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2676
Παπαζήση Καλλιόπη Τέως Καθηγήτρια Τομέα Τοπογραφίας +30 210 772 2658