Γενικές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτανείας ΕΜΠ, αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία του ΕΜΠ για αύριο 15/10/2021, λόγω αναμενόμενων ακραίων καιρικών συνθηκών.

 2. 1 2

 3. Με βάση την ΚΥΑ4474/8-10-2021, που έχει ισχύ από 11-25 Οκτωβρίου 2021, ο τρόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:

  1. Δυνατότητα πλήρους κάλυψης της χωρητικότητας των αιθουσών/αμφιθεάτρων.

  2. Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους, σε όλους τους χώρους της Σχολής.

  3. Τακτικός καθαρισμός των αιθουσών/αμφιθεάτρων.

  4. Εγγραφή όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκόντων και φοιτητών) στην πλατφόρμα edupass. Έως την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας, όλοι οι παρευρισκόμενοι στους χώρους διδασκαλίας (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια κ.ά.) πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους προς επίδειξη: το ατομικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test (διεξαγωγή κάθε Τρίτη & Παρασκευή) και ταυτότητα.

   

 4. Η πλατφόρμα Εdupass, είναι το νέο εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος του edupass.gov.gr είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

  Σας ενημερώνουμε ότι το https://edupass.gov.gr/ έχει ενεργοποιηθεί για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και αφορά στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ΥΔ, Μεταδιδάκτορες και επισκέπτες) που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους του ΕΜΠ. 

  Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://edupass.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis και τον ΑΜΚΑ τους και ακολουθώντας διαδοχικά τα δύο βήματα, που τους υποδεικνύει η πλατφόρμα:

  • δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του ΕΜΠ και κατά συνέπεια, συμμετοχής τους στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία,
  • αιτούνται την καταχώρησή τους, στην ηλεκτρονική θυρίδα της Σχολής, δηλώνοντας ότι παραχωρούν την άδεια αυτόματου ελέγχου και προώθησης στην πλατφόρμα Edupass των σχετικών Covid-19 στοιχείων τους (εμβολιασμός, νόσηση, rapid test, PCR test) από το ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης)

  Στη συνέχεια, θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test) για τη συμμετοχή του προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της Σχολής με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β) μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση–απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Σημειώνουμε ότι μόνο οι ορισθέντες από την Σχολή διαχειριστές/χειριστές θα έχουν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία της Σχολής.

  Παρακαλούνται θερμά όλοι οι φοιτητές, να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στη διαδικασία δήλωσής τους στην πλατφόρμαEdupass, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διά ζώσης παρουσία τους στις δομές ΕΜΠ και την παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων.

  Σημείωση για τη συχνότηταδήλωσης των στοιχείων

  Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα πρωτόκολλα) γίνεται άπαξ. Όσοι, σύμφωνα και με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, απαιτείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test, το δηλώνουν στην πλατφόρμα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε κάθε περίπτωση, για να μπορούν να εισέλθουν στις Σχολές τους, οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους το απαιτούμενο πιστοποιητικό/δήλωση, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων.