Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Σας καλούμε στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χρήστου Σταύρου, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Α.Π.Θ.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων ορισμού και εξέλιξης διοικητικών ορίων σε χωροχρονική κλίμακα».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apD6LGeuF9qfodjL7VGymDAjgnsfDwuNMtN81jyCFOw41%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0d8e567-1a26-4183-9c89-b3b19b8a9cbf&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

  Κωδικός εισόδου : mzh1wnu

   

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 2. Σας καλούμε στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χρήστου Στεντούμη, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη Αλγορίθμων για την Αυτόματη Πυκνή Ανακατασκευή 3D Αντικειμένων από Ζεύγη Εικόνων/A Local Stereo Matching Algorithm for Dense 3D Scene Reconstruction».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.live.com/meet/94263140155814


  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 3. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, που ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολής, σύμφωνα με την απόφαση της από 17/12/2021 Γ.Σ. της σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, καλούνται να υποβάλλουν σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις, την αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά από Δευτέρα 24/1/2022 έως και την Παρασκευή 28/01/2022.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  ΑΙΤΗΣΗ

   

   

 4. Σας καλούμε στις  30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ιωάννη Κούρτη, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Adaptation of storm sewer systems to climate change / Προσαρμογή Συστημάτων Αποχέτευσης στην Κλιματική Αλλαγή».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aN9NytCvy9KN2jYlwX6aEqnitGrSMPrqGYrQSp9tyvTc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cde38547-3b44-4e3e-b864-2a7ddd8b5986&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

  Kωδικός εισόδου : wmj30ta

  Γραμματεία ΣΑΤΜ

 5. Σας καλούμε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χαράλαμπου Μολύβα, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών συλλογής γεωδαιτικών δεδομένων με τηλεχειρισμό».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex.

  Σύνδεσμος : https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m35c6460ee0ad7aaf30b636e23abc2300

  Kωδικός εισόδου : vmX6znHMJ32

  Γραμματεία ΣΑΤΜ