Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ
 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (ΦΕΚ1914/30-05-2018) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

  ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  (περίοδος Σεπτεμβρίου 2019)

   

  Σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018) και την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 11.07.2019), καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

  Τομέας Τοπογραφίας

  • Τεχνολογίες BLUECHAIN για Χωρικά Δεδομένα
  • Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης στην Γεωπληροφορική
  • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Σήματος/Εικόνας στην Γεωπληροφορική
  • Τεχνικές Όρασης Υπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνων για Εφαρμογές Μηχανικών
  • Τεχνική Γεωδαισία
  • Δορυφορικός Εντοπισμός και Πλοήγηση
  • Δορυφορική Γεωδαισία
  • Αναγνώριση Προτύπων, Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση, Γεωμορφομετρία και Μηχανική Μάθηση στην Χαρτογράφηση Γεωμορφών από Τηλεπισκοπικά Δεδομένα
  • Πολυτροπικά Εργαλεία Γεωοπτικοποίησης για την Κατανόηση και Επικοινωνία Γεωχωρικών Δεδομένων
  • Εξαγωγή Γεωχωρικής και Σημασιολογικής Πληροφορίας
  • Ανάκτηση Γεωχωρικής και Σημασιολογικής Πληροφορίας
  • Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα σε Συνάρτηση με τα Δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου
  • Αξίες Ακινήτων
  • Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικής Πληροφορίας

   Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Χαρακτηριστικά Κίνησης Πεζών
  • Συστήματα Μεταφορών
  • Σχεδιασμός Οδών

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα: α) τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, β) τον προτεινόμενο επιβλέποντα, γ) την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο έντυπο της σχετικής αίτησης.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (δείτε εδώ) και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 2.09.2019  έως και  16.09.2019

  Οι ενδιαφερόμενοι μετά τη λήξη των αιτήσεων θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή του Τομέα στον οποίο απευθύνεται η αίτησή τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2107722781 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

   

  Ο Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ

  Χ. Ιωαννίδης

  Καθηγητής ΕΜΠ

 3. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδ. έτος 2019-2020

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως και 5 Ιουλίου 2019

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (pdf)

  Αίτηση υποψηφιότητας (word)

  Υπόδειγμα συστατικής επιστολής (word)

 4. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1η κατεύθυνση σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως και 17 Ιουνίου 2019

  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (pdf)

  Αίτηση Υποψηφιότητας (word)

  Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (word)

  Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής στην Αγγλική Γλώσσα (word)