Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Σας καλούμε στις 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χαράλαμπου Κυριακίδη, Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παν/μίου Θεσσαλίας.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Κριτική στη θεωρία του αστικού σχεδιασμού και την λειτουργία του δημόσιου χώρου».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aV3b_tG2_M5AII6RL5jpzERM58a6TD0Y9eoLItvLU4cc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=07bf918e-ee2b-4cce-9e1f-49875528c187&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40 

  Γραμματεία ΣΑΤΜ

 2. Σας καλούμε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χαράλαμπου Μολύβα, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών συλλογής γεωδαιτικών δεδομένων με τηλεχειρισμό».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex.

  Σύνδεσμος : https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m35c6460ee0ad7aaf30b636e23abc2300

  Kωδικός εισόδου : vmX6znHMJ32

  Γραμματεία ΣΑΤΜ

 3. Σας καλούμε στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ιωάννη Ράλλη, Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Βαθιά Μηχανική Μάθηση για την Ψηφιοποίηση, Ανάλυση και Μοντελοποίηση Τρισδιάστατων Χορογραφικών Ακολουθιών της Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς /Deep Learning for Digitizing,Analysing and Modelling Choreographic 3D Signal Sequences of Intangible Cultural Heritage».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:-jhnTmU3VAsNd7fwNWMYdWOMF9F-WGKm_1ZO-Vhh_dc1@thread.tacv2/1630398100662?context=%7B%22Tid%22:%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22,%22Oid%22:%22d076c339-cdca-4708-a346-8f8b7576d9e0%22%7D

  Γραμματεία ΣΑΤΜ

 4. Σας καλούμε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Μαρίας Κασελίμη, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Τεχνικές μηχανικής μάθησης για τη μοντελοποίηση και ανάλυση χρονοσειρών σε εφαρμογές γεωπληροφορικής / Machine learning methods for modelling and analysis of time series signals in geoinformatics».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:XR_eM_Q-93aMLEOqIJhfSRheKcfjKtuEAiNdCxqwrNM1@thread.tacv2/1629711392885?context=%7B%22Tid%22:%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22,%22Oid%22:%22cdf8f409-1a46-4573-b14a-75e6b758aa77%22%7D

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 5. Οι  εγγραφές των Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από τη Τετάρτη 1.09.2021 έως και την Πέμπτη 30.09.2021

   

   

  Αθήνα, 30.08.2021

  Από τη Γραμματεία της ΣΑΤΜ-ΜΓ