Προσωπικό Υποστήριξης

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Δογγούρης Στέφανος Τομ. Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας +30 210 772 2741
Μακρής Γεώργιος Τομ. Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας +30 210 772 2751
Ματσικάρη Θεοδώρα Τομ. Τοπογραφίας, Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας +30 210 772 2660
Μπράιλας Ιωάννης Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. (MSc) +30 210 772 2762
Παπακωνσταντίνου Στυλιανός Τομ. Γεωγραφίας & Περιφ. Σχεδιασμού +30 210 772 2612
Πουρναράς Δημήτριος Τομ. Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας +30 210 772 2736
Σασσάνης Γεώργιος Τομ. Έργων Υποδομής & Αγροτ.Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής & Στ.Τ.Ε +30 210 772 2623
Τσάγκαρη Ασπασία Τομ. Τοπογραφίας, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας +30 210 772 2687