Πρόγραμμα ERASMUS+ (Σπουδές στο εξωτερικό)

Ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το ανανεωμένο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε εδώ ή στο διαδικτυακό ιστότοπο http://erasmus.ntua.gr/el/node/3

Οι ενδιαφερόμενοι (εάν δεν το έχουν κάνει ήδη) θα πρέπει να έλθουν άμεσα σε επικοινωνία με τα μέλη της επιτροπής Erasmus+ της ΣΑΤΜ, κο Ανδρέα Γεωργόπουλο, Καθηγητή ΕΜΠ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), κο Γιώργο Πανταζή, Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).