Κατατακτήριες Εξετάσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ
 1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020 - αποφοίτων Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών

  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020 - Αξιωματικών Γ.Υ.Σ.

  Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 11:30 με 13:30 (Καθημερινά)
  Η εγγραφή παραγματοποιείται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.

  Από τη Γραμματεία της Σ.Α.Τ.Μ.


  Ανακοίνωση Κατατακτηρίων  Εξετάσεων 2019-2020 - αποφοίτων Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.  ή ισότιμων σχολών

  Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020 - Αξιωματικών Γ.Υ.Σ.


  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών 2019-2020

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων Αξιωματικών ΓΥΣ 2019-2020

  Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων

   Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, ο τρόπος διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων ορίζεται ως εξής:

  α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

  β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής

  ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

  γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

  δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

  ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

  στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ