Προγράμματα -2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019Εξετάσεων

 


  • ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2018-2019

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019

-ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

-2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-20192

-ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ κας Α. ΖΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

 


  • ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2017-2018

-4η ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

(06/09/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με πράσινα γράμματα) Επίσης Εδώ Δείτε τη Σχετική Ανακοίνωση
(27/07/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με μπλε γράμματα) Επίσης Εδώ Δείτε τη Σχετική Ανακοίνωση
(23/07/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με κόκκινα γράμματα) Επίσης Εδώ Δείτε τη Σχετική Ανακοίνωση

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018


-4η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. ΤΩΝ ΕΠΙ-ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

(26/06/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με μωβ γράμματα) Επίσης Εδώ Δείτε τη Σχετική Ανακοίνωση
(07/06/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με πράσινα γράμματα) Επίσης Εδώ Δείτε τη Σχετική Ανακοίνωση
(01/06/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με μπλε γράμματα) Επίσης Εδώ Δείτε τη Σχετική Ανακοίνωση
(22/05/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με κόκκινα γράμματα)

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. ΤΩΝ ΕΠΙ-ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018 (1η Ανάρτηση 18/05/2018)

-2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

(29/05/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με πράσινα γράμματα) Επίσης Εδώ Δείτε τη Σχετική Ανακοίνωση
(22/05/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με μπλε γράμματα)
(18/05/2018 - Όλες οι αλλαγές σημειώνονται με κόκκινα γράμματα)

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018 (1η Ανάρτηση 07/05/2018)


3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου Ακαδ.Έτους 2017-2018 (21/03/2018)


-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (Ενημερωμένο με αλλαγές έως 09/02/2018)

Ανακοινώσεις Διπλής Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2018:

Ανακοίνωση αλλαγής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Εγγειοβελτιωτικά Έργα" 8ου εξαμ.

Ανακοίνωση αλλαγής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Προβολική Γεωμετρία" 2ου εξαμ.

Ανακοίνωση αλλαγής ώρας εξέτασης, στη διπλή εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπ. Χαράξεις)" 4ου εξαμ.

Ανακοίνωση αλλαγής ώρας και αίθουσας εξέτασης, στη διπλή εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2018, του μαθήματος "Χωροταξία" 8ου εξαμ.

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ανακοινώσεις Κανονικής Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2018:

Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων Χ.Ε. μετά απο αναβολή λόγω απεργίας, της Δευτέρας 15/01/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων Χ.Ε. μετά απο αναβολή λόγω απεργίας, της Δευτέρας 15/01/2018

Ανακοίνωση αλλαγής εξέτασης μαθήματος "Δομικές Μηχανές - Οργάνωση Εργοταξίων" 7ου εξαμ. ακαδ. έτους 2017-2018, για Τετάρτη 07/02/2018  • ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2016-2017

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδ. ετους 2016-2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έκτακτης Διπλής Εξεταστικής Ιουνίου 2017, μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων

Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινών Εξαμήνων, ακαδ. έτους 2016-2017

Πρόγραμμα Έκτακτης Διπλής Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017, μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων

Αλλαγές στις αίθουσες εξέτασης της έκτακτης διπλής εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017, μαθημάτων Eαρινών Eξαμήνων

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2016-2017 (Μετά την τροποποίηση στις 22/12/2016)

Ανακοινώσεις Αλλαγών στις εξετάσεις Χ.Ε. Ακαδ. Έτους 2016-2017 :

Αλλαγή εξέτασης μαθήματος Ψηφιακή Χαρτογραφία 7ου εξαμήνου εξεταστικής περίοδου Φεβρουαρίου 2016-2017

Αλλαγή εξέτασης μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική του 1ου εξαμήνου εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2016-2017

Αλλαγή εξέτασης των μαθημάτων "Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον" 1ου εξαμ. και "Διαφορική Γεωμετρία" 3ου εξαμ. εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2016-2017

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Αγγλική Γλώσσα" 4ου εξαμήνου, στις 13/02/2017  • ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2015-2016

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαίκού έτος 2015-2016

Ανακοίνωση αλλαγής αίθουσας επαναληπτικής εξέτασης μαθήματος του 8ου εξαμήνου "Ανοιχτοί αγωγοί και υδραυλικές κατασκευές"

Ανακοίνωση αλλαγής αιθουσών επαναληπτικης εξέτασης μαθήματος 1ου εξαμήνου "Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις"

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος επαναλ. περιόδου 2015-2016 του 9ου εξαμήνου "Τεχνικά Έργα Υποδομής"

Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου μαθημάτων εαρινών εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων Ακάδ. Έτους 2015-2016

Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου μαθημάτων εαρινών εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2015-2016

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθ. "Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστικής" 2ου εξαμ.

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης εαρινών μαθημάτων ΠΑ 26/2/2016, λόγω κατάληψης στη Σ.Α.Τ.Μ.

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος "Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική" 2ου εξαμήνου

Αλλαγή αίθουσας εξέτασης του μαθήματος "Σχ. Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα" ΔΕ 22-2-2016

Αλλαγές στις ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2015-2016: "Φωτογραμμετρία ΙΙ"και "Συστήματα Κτηματολογίου και Πολιτική Γης"

Αλλαγές στις αίθουσες εξετάσεις των εαρινών μαθημάτων που είναι προγραμματισμένα για την Δευτέρα 15/2/2016  • Προγράμματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών

Ορθή επανάληψη Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-2015

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-2015

(Ορθή επανάληψη) Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Περιόδου Ιουνίου Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 (Εξεταστική για τους “επι πτυχίω” φοιτητές)

Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου Μαθημάτων Εαρινών και Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Σεπτεμβρίου Μαθημάτων Εαρινών και Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Εαρινών και Χειμερινών Εξαμήνων Φεβρουαρίου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινών & εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2012-2013

(4η Ορθή Επανάληψη) Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2012-2013

(2η Ορθή Επανάληψη) Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Περιόδου Ιουνίου Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 (Εξεταστική για τους “επι πτυχίω” φοιτητές βάση του Ν.4115/2013)

(Ορθή Επανάληψη) Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2012-2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Περιόδου Φεβρουαρίου Εαρινών Εξαμήνων Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 (Εξεταστική για τους “επι πτυχίω” φοιτητές βάση του Ν.4115/2013)

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Χειμερινών και Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2011-2012

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2011-2012

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Χειμερινών και Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2010-2011


Για την ανάγνωση των προγραμμάτων χρειάζεστε το Adobe Reader.

get adobe reader