Δηλώσεις συγγραμμάτων

Δήλωση συγγραμμάτων μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

Ημερομηνίες δηλώσεων συγγραμμάτων: 22-10-2015 έως 23-12-2015
Ημερομηνίες διανομής συγγραμμάτων: 22-10-2015 έως 08-01-2016

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016