Αιτήσεις - Έκδοση πιστοποιητικών

Σημείωση: Οι διπλωματούχοι και οι διαγραφέντες από την Σχολή, για κάθε αιτούμενο πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσουν παράβολο 1,47€ από το Λογιστήριο του ΕΜΠ (Κτ. Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την διαδικασία καταβολής αντιτίμου για την έκδοση παράβολων


Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω έντυπα.

Έντυπα αιτήσεων

  • Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (συμπληρώνεται & δίνεται απο τον/την Διδάσκοντα/ουσα του κάθε μαθήματος) : Έγγραφο Word


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.