Ωρολόγια Προγράμματα

  • Παρακαλούνται οι φοιτητές να κοιτούν και τις ανακοινώσεις της Σχολής για τυχόν αλλαγές που προκύψουν
  • Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2018-2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2018-2019


ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2017-2018

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2017-2018

Ανακοινώσεις Αλλαγών στο Ωρολ. Πρόγρ. Ε.Ε. ακαδ. έτους 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα «Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)», ακαδ.έτους 2017-2018«Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)», ακαδ.έτους 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" 2ου και 4ου εξαμ., ακαδ. έτους 2017-2018 (20/02/2018)

Ανακοίνωση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρ. Εξαμ. (2ο, 6ο & 8ο), ακαδ. έτους 2017-2018 (23/02/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αλλαγής αίθουσας για το μάθημα "Ανοικτοί Αγωγοί & Υδραυλικές Κατασκευές" 8ου εξαμ., ακαδ. έτους 2017-2018 (26/02/2018)

Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Συστήματα Μεταφορών" 6ου εξαμ., στο Ωρολόγιο Προγρ. ακαδ. έτους 2017-2018 (27/02/2018)

Ανακοίνωση αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρ. Εξαμ. (8ο), ακαδ. έτους 2017-2018 (02/03/2018)

Ανακοινώσεις Αλλαγών στο Ωρολ. Πρόγρ. Χ.Ε. ακαδ. έτους 2017-2018

Αλλαγή στη διδασκαλίας μαθήματος "Φιλοσοφία των επιστημών" του 5ου εξαμήνου

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα 7ου εξαμ. "Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων"

Ανακοίνωση Αλλαγής στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το μάθημα "Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία" 1ου εξαμ., ακαδ. έτους 2017-2018


ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2016-2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2016-2017

Ανακοινώσεις Αλλαγών στο Ωρολ. Πρόγρ. ακαδ. έτους 2016-2017

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος "Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων και Οικονομικά Στοιχεία"

Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος "Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού" του 9ου Εξαμήνου

Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων" του 9ου εξαμήνου

Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος "Θεωρία σφαλμάτων και συνορθώσεις Ι" του 5ου εξαμήνου

Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος "Σχεδιασμός συστημάτων Υδατικών Πόρων" του 9ου εξαμήνου

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος "Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία" του 1ου εξαμηνου.

Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 9ου εξαμήνου για τα μαθήματα "Αποτυπώσεις μνημείων" & "Σχ. Συστημάτων Υδατικών Πόρων"

Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 5ου εξαμήνου για το μάθημα "Φωτογραμμετρία Ι"

Η παράδοση του μαθήματος "Φυσική ΙΙ" του 3ου εξαμήνου θα ξεκινήσει την Δευτέρα 10/10/2016.


ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2015-2016

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2015-2016

Ανακοινώσεις Αλλαγών στο Ωρολ. Πρόγρ. ακαδ. έτους 2015-2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγή αίθουσών διδασκαλίας μαθημάτων εαρινών εξαμήνων απο 18-26/2/2016 ακαδ. έτους 2015-2016 λόγω των εξετάσεων εαρινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών

Αλλαγή αίθουσών διδασκαλίας μαθημάτων εαρινών εξαμήνων απο 18-26/2/2016 ακαδ. έτους 2015-2016 λόγω των εξετάσεων εαρινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών

Αλλαγή διδασκαλίας των μαθημάτων"Τεχνολογία Κατασκευών" & "Οδοποιία ΙΙΙ" του 8ου εξαμήνου

Ανακοίνωση Αλλαγής Ημέρας Διδασκαλίας μαθήματος "Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία" του 1ου Εξαμήνου ακαδ. έτος 2015-2016

Ανακοίνωση αλλαγής ώρας διδασκαλίας των μαθημάτων του 3ου εξαμήνου "Φυσική ΙΙ" & "Τεχνική Μηχανική"

Ανακοίνωση αλλαγής ώρας διδασκαλίας του μαθήματος "Εισαγωγή στη Πληροφορική" του 1ου εξαμήνου


Ωρολόγια Προγράμματα παλαιότερων ετών

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2014-2015

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων Ακάδ. Έτους 2014-2015

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2013-2014

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2012-2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2012-2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2011-2012

Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδημαΐκού Έτους 2011-2012

Ωρολόγια Προγράμματα σε μορφή xlsx

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2012-2013


Για την ανάγνωση των προγραμμάτων χρειάζεστε το Adobe Reader.

get adobe reader