ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην υπ’ αριθμ. 40558 απόφαση του Πρύτανη Ε.Μ.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3646/16.10.2017 τ.Β,ο Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη 5 μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής


Υποψήφιοι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, δύνανται να είναι τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής.
Επισημαίνεται ότι η Κοσμητεία, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Νόμου 4485/2017,
«....αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τους Διευθυντές Τομέων, από πέντε (5) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής μέλη Δ.Ε.Π., από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται, αντίστοιχα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και η Κοσμητεία συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί».
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η θητεία των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας, είναι τριετής και διαρκεί τρία διαδοχικά ακαδημαϊκά έτη.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Σχολής από 09/11/2017 έως και τις 15/11/2017. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και συνημμένη σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από τον Κοσμήτορα εντός δύο (2) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα τα πέντε (5) μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με ψηφοφορία η οποία διεξάγεται, από τριμελή επιτροπή, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την προκήρυξη.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή 24/11/2017.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Μ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ