ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

 

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Τοπογραφίας ΣΑΤΜ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού ΣΑΤΜ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΑΤΜ