ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ" της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ" της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ

Καλούνται οι υποψήφιοι της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φωτογραμμετρία» της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ, κ.κ.

να πραγματοποιήσουν ο κάθε ένας, ανοιχτή διάλεξη, διάρκειας 30 λεπτών με Θέμα «Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών για Χαρτογραφικές εφαρμογές», ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος και του προσωπικού της ΣΑΤΜ την Τρίτη 09/04/2019 από τις 14:30 , με αλφαβητική σειρά, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του κτηρίου «Βέη» Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.