Ορισμός της Καθηγήτριας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ κας Μαρίας Παπαδοπούλου στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή

(Πηγή: www.capital.gr)

 Η Καθηγήτρια Μαρία Π. Παπαδοπούλου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ είναι μεταξύ των μελών της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής με επικεφαλής τον Ακαδημαϊκό Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Συνολάκη η οποία συστήθηκε με βάση τον Ν. 4638/2019 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

 Έργο της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση πολιτικών αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και μέτρων προσαρμογής σε αυτήν. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη της επιστημονικής τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων πολιτικών και τη γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.